Fiskestämma

Tåsjöns FVOF 2024

kommer att hållas på

Fjällsikten Tåsjöberget

den 24 mars kl 14:00

Alla fiskerättsägare och dess ombud samt andra fiskeintresserade är välkomna.

Bor du inom Tåsjöns FVOF och är intresserad av att utveckla och vårda våra fiskeresurser i Tåsjöns FVOF och medverka i styrelsearbetet? Hör då av dig till valberedningen. Vem det är hittar du i protokollet från stämman.

Styrelsen

 

 

 

Lagfisketävlingen på Bergeltjärn avgjord

Glada deltagare kom till vår Lagtävling på gädda denna första lördag i mars 2022. Styrelsen för Tåsjöns FVOF vill tacka alla glada och positiva deltagare och hoppas att vi kan fortsätta med tävlingar här även framöver så det blir lite av en tradition. Vi hade förstås hoppats på finare väder och mera napp men det blev trots detta en lyckad dag tack vare alla positiva kommentarer till medtävlande som arrangörer.

Vinnare blev lag morgontrötta med en gädda på 3,37 kg. På andra plats lag Gäddhänget följt av lag Dunderhakarna. Pokaler delades ut och vi hoppas på en fortsättning.

Handikappanpassad fiskeplats vid Bergeltjärn.

Styrelsen för Tåsjöns FVOF vill vid Bergeltjärn bygga ett friluftsområde för funktionshindrade med bl.a en handikappanpassad fiskeplats. Parkeringsplats nära tjärnen för att rullstolsburna för egen hand ska kunna komma ända ut till fiskevattnet. Vi vill anlägga bryggor, grillplats och ramper där gångvägar inte kan anläggas samt toalett. Styrelsen förhoppning är att anpassningen för rullstolsburna medför samtidigt att andra människor med funktionsnedsättningar eller rörelseproblem kan komma ut i terrängen men alla ska känna sig välkomna inte minst barnfamiljer. Planerna är att platsen ska vara tillgänglig året runt för alla med undantag för frednings perioder vid utsättning av fisk.

Beslutet kommer att tas på årsmötet den 27 mars på Fjällsikten

I Bergeltjärn finns idag gädda, abborre och mört. Syftet med dagens tävling förutom att det är trevligt att återigen träffa folk är att undersöka hur mycket gädda vi har och storlek på dessa för att se vilka möjligheter vi har att plantera in ädelfisk som regnbåge och öring i framtiden.

Styrelsen Tåsjöns FVOF

Årsmöte TåsjönsFVOF 2022 kommer att hållas på Fjällsiktens fritidsannläggning den 27 mars kl 14:00

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2020

Hej alla fiskerättsägare! Årsredovisningen finns nu att hitta på sidan med protokoll.

Mvh ordf Tåsjönsfvof

Bilaga 1 Biotopåtgärder Gamm-Karbäcken och Högnäsån

Beslut om slutligt bidrag Tåsjöns FVO

bIOTOPSÅTGÄRDER 2020

Under sommaren 2020 gjordes en rad biotopåtgärder i Gamm-Karbäcken och Högnäsån efter inventering 2019. Tåsjöns FVOF ansökte 2019 om LOVA-medel från havs- och vattenmyndigheten via Länstyrelsen i Jämtland och fick detta beviljat. Se redovisning ovan samt de åtgärder som gjorts.

2019

Projekt : Biotopvårdsåtgärder i Högnäsån och Gamm-Karbäcken

Då årsmötet blev inställt där projektet skulle redovisas av sötvattenbiolog Tina Hedlund på AQUANORD så lägger vi här ut presentationen.

De markägare som vi kontaktat med brev som har frågor eller synpunkter kan kontakta oss via mail: ordf@tasjonsfvof.se  eller på telefon 0702989971

Presentation Tåsjö

Bilaga 2. Inventering Gamm-Karbäcken protokoll och tidsåtgång

Bilaga 3. Inventering Högnäsån protokoll och tidsåtgång

OBS! Projektet gäller inte Brattbäcken utan bara Högnäsån och Gamm-Karbäcken. Vid inventeringen 2019 var alla tre bäckarna med.

årsmötet inställt

Styrelsen har idag haft ett telefonmöte där vi enhälligt beslutat ställa in årsmötet p.g.a. det rådande Corana virus läget. Hoppas alla fiskerättsägare har förståelse för detta och ger styrelsen förtroendet att sköta föreningen tills vi kan ha årsmötet under gynnsammare förhållanden. Eftersom vi i dagsläget inte vet när detta sker så får vi återkomma.

MvH

Styrelsen Tåsjönsfvof

ordf Kjell-Ivar Karlsson

Tåsjönsfvof håller årsmöte

På söndagen den 29 mars kl 14:00 håller Tåsjönsfvof årsmöte på Fjällsikten Tåsjöberget. Vår föreläsare sötvattenbiologen Tina Hedlund Aquanord kommer att delta via videolänk p.g.a Corona läget. För att ytterligare undvika kontakt kommer vi att se till att deltagarna sitter en bit ifrån varandra. Dyker det upp fall av Corona smittade i kommunen eller orter i närområdet kommer vi att ställa in mötet.

Välkommen stämma 2020

inventering och elfiske

Under hösten 2019 har AUQANORD gjort inventering och elfiskat i 3 bäckar inom TåsjönsFVOF det är Brattbäcken, Gamm-Karlbäcken samt Högnäsån. Här är rapporten

Inventering och elfiske Brattbäcken, Gamm-Karbäcken och Högnäsån

Fina fångster

De som lyckas fånga en stor fisk oavsett art får gärna maila oss och skicka med bild på firren så lägger vi ut bilden här på vår hemsida.

Vasar!

Vid årsmötet pratade vi om att lägga ut risvasar det vi här uppe kallar ”syr” d.v.s man lägger ut björksly som man binder ihop och sänker ner i sjön för att skapa skydd för småfisk och detta lockar till sig större fiskar. Här kan ni läsa mera Vasebyggedokument161225 Den som är intresserad kan ta kontakt med Stig Henriksson som kan hjälpa till och FVOF håller med garn för att knyta ihop risvasarna!

Avelsfiske

Efter problem med dator så kan vi äntligen uppdatera sidan. under oktober har vi försökt att fånga lekande öring i kanalen nedanför kraftverket i Tjärnmyrberget i två dagar men fick tyvärr ingen fisk. Vi provade då helgen efter men fick tyvärr bara lördagen lämpligt med vatten så vi kunde få ut näten. Det gick riktigt bra vid första vittjningen då vi fick en stor hona på över 7 kilo redan på det 2 nätet av 5 så glädjen var stor bland de som var med och fiskade i mörkret. Tyvärr blev det inga flera fiskar men vi tog honan till kläckeriet för att prova att få en hanne helgen därpå. Beklagligtvis fick vi inte denna gång heller någon öring däremot ett monster till gädda så vi fick lov att släppa ut vår vackra dam i Tåsjön under söndagen. Känns väldigt tråkigt att inte få en liten hanne så vi kunnat få lite yngel till våren av dessa vackra Tåsjö-öringar. Nedan bilder på när vi släppte ut damen vid kläckeriet för ca två veckor sedan.

För styrelsens vägnar Ordf Kjell-Ivar

OBS! Efter att vi upptäckte ett skrivfel i Fiskeplanen som togs på årsmötet 170218 bilaga 4 punkt 18  vill vi påpeka att det ska vara: Förbud för trolling och dragutter inom föryngringsområdet från den 1 september till den första januari.

mvh ordf Kjell-Ivar Karlsson

14 maj Det var några dagar sedan vi filmade i kläckeriet och nu har nästan all Tåsjörommen kläckts. Temperaturen har stigit i lådorna med ca 2-3 grader så nu kommer nog kläckningen av Bågederommen att sätta fart. Vi har även införskaffat ett akvarium där vi lagt i några Tåsjööringsyngel som vi ska visa upp vid invigningen under hemvändardagarna och som vi hade tänkt släppa ut i Brattbäcken efter invigningen.

8 maj Nu har nästan alla Tåsjööringsrom som överlevt kläckts. Det har varit kul att se att det inte varit många romkorn som dött den sista månaden av Tåsjörommen. Idag har vi installerat akvariet vi införskaffat med de öringsyngel som vi satt i karantän för att rommen varit infekterad av svamp. Vi ”tvättade” den angripna rommen och lade den i en egen kläckningslåda skild från den ordinarie och det var med glädje vi flyttade över 21 yngel till akvariet. Återstår att se om de överlever. Filmsnutten nedan är från den översta lådan med Tåsjöynglen som nästan är helt kläckta tror de var 4 romkorn kvar och de kläcks nog i veckan.

2 maj vi har varit och rensat och kollat hur det ser ut i kläckeriet och Tåsjööringen har kläckt nu är det inte många okläckta romkorn kvar.  se filmen nedan

29 april Det var fullfart på ynglen när vi öppnade lådan till Tåsjööringarna! Ni ser de små här nedan. I lådorna med Bågederommen var inte många kläckta och vi hoppas det dröjer någon vecka till då de ska släppas först i slutet av maj eller i början av juni.

26 april dags att rensa igen. Tempen hade stigit nu var det 1,6 grader så vi ökade flödet ytterligare det sjönk då till 1,1 grader ska vara intressant att se hur temperaturen stiger? Det var lite fler Tåsjööringsyngel som kläckts även om det inte var många. Däremot är det inte många Bågedeöringsyngel som kläckts. Vi vill ju att de kläcks så sent som möjligt så att de har kvar gulesäcken när de släpps i slutet av maj början av juni.

23 April lugnt på kläckningsfronten då vi ökat flödet och fått ner vattentemperaturen till 0,8 grader. Någon öring hade dock kläckts av Tåsjööringen se bilden Bågede öringarna har inte börjat kläckas vilket känns bra

Nykläckt Tåsjööringsyngel den 23 april 2017

19 april +0,8 grader inkommande vatten till kläcklådorna och bara några få yngel av Tåsjööringen kläckta vilket var bra de får inte kläckas för tidigt. Glädjande också att det bara var ett dött romkorn i Tåsjörommen!

Tåsjööringen

19 april Översta lådan Tåsjööring

19 april Nedersta lådan Bågedeöring

16 April Inga döda romkorn bland Tåsjööringen och inte heller så många fler kläckta yngel. Vi höjde flödet i kläckningslådorna och temperaturen sjönk då från ca 1,3 till 1,0 grader. Hur det påverkar kläckningen återstår att se men det var inte många nya yngel i lådorna. Vi ökade flödet för att få bättre syresättning av ynglen.

Tåsjööring i översta lådan bara c 10% överlevnad!
I varje låda nedanför blir det allt högre överlevnad av rommen?

Mittenlåda! Det är högre överlevnad ju längre ner i kläckerilådorna de står?

Det är många fler romkorn som klarat sig i de nedre lådorna med Bågede öring? Vi undrar varför. Tåsjööringsrommen har bara ca 10 % överlevt medans det är högre och högre överlevnad i lådorna under !

—————————————————————————————————

Skärtorsdag 13 april en liten överraskning mötte oss när vi drog ut lådan med rommen från Tåsjööringen. Inte ett enda dött romkorn, vilket var glädjande. Men det mest överraskande var att ca 15 öringar hade kläckts och även om det är tidigt så vet vi nu att de lever och att det är möjligt att få fram egna yngel. I lådorna med Bågedeöring var det bara något enstaka yngel som var kläckt och de ynglen var betydligt mindre i storlek. Här ser ni Tåsjööringsynglen.

Om ni tittar under protokoll så ligger alla protokoll ute. Senaste styrelsemöte var 2017-03-18. Maila oss gärna med ris och ros så att vi blir bättre och skicka oss bilder till hemvändardagarna 30 juni.

ordf@tasjonsfvof.se

Måndag 10 april i kläckeriet igen med Stig och kollar hur det går med öringsrommen. Det blir allt färre döda romkorn att plocka men det är heller inte så många romkorn kvar av Tåsjö-öringens rom vilket känns lite tråkigt. Men vi hoppas och tror att det ska kläckas några tusen öringsyngel i kläckeriet trots allt. Vi får ta lärdom av detta och vi lär oss allt mera.

Tåsjööringsrommen 2017-04-10

Fredag 7 april dags att rensa bort döda romkorn. Man blir glad när man behöver plocka bort färre döda romkorn. Fint väder idag solen skiner och det är 2,4 grader C i det inkommande vattnet till kläcklådorna. Öringen behöver bra exakt 400 dygnsgrader för att kläckas så blir det lite varmare i det inkommande vattnet går det snabbare. Vi hoppas att det är kläckning i början av maj? Sedan ska vi ut med ynglen i några bäckar. Här nedan ser ni hur rommen ser ut idag. Rommen är inte lika känsliga när de är ögonpunkterade och den som vill veta lite mer om avel kan klicka på länken bredvid. http://ssfk.info/avelsfiske/

Bågede öringsromm 7 april. De vita rommen ska plockas bort.

Var tredje dag kollar vi kläckeriet och plockar döda romkorn. Det är glädjande att de är färre och färre korn som är döda. bild från 1 april 2017

Tåsjönsfvof Så här ser det ut i romkläckeriet 2017-03-20

Stig Henriksson rensar bort döda romkorn från kläckningslådorna 2017-02-21Hej!

Här är Tåsjönsfiskevårdsområdesförenings  hemsida med ett nytt utseende! Här hade vi tänkt lägga ut allt som händer i Tåsjönsfvof. Vi kommer att försöka hålla denna sida uppdaterad och vill då gärna ha foton och data på fiskar ni fiskerättsägare och sportfiskare lyckats fånga i Tåsjönsfvof. Nya bilder på förstasidan kommer inom kort och om det är någon som har ett bra foto på sjön så skicka den gärna till info@tasjonsfvof.se så får vi en fin bild på Tåsjön!

Styrelsen tänkte också försöka ge alla information om vad vi gör genom att lägga in bilder och filmer på vår verksamhet. Protokoll från årsmötet ligger inne och ni hittar dessa under menyn protokoll.

Vi är många nya i styrelsen och har bland annat massor att lära oss om fiskodling då föreningen har ett kläckeri som ska skötas och där det nu finns 6 lådor romm av Bågedeöring och en låda romm från Tåsjööring som förhoppningsvis ska kläckas i maj och sedan sättas ut i området. Intresserade får gärna kontakta någon i styrelsen om ni har frågor eller tips. Det har varit en hög dödlighet av rommen men vi hoppas att vi i år ska lyckas kläcka fram lite öring och att vi ska lära oss och bli bättre på allt.

Klicka på länken så ser ni en av lådorna i kläckeriet.

MVH

Ordf. Kjell-Ivar Karlsson