Här är protokollet samt dagordnig och bilagor från Tåsjönsfvof årsstämma den 27 mars på Fjällsikten.

Stadgeändringarna ligger på bilaga 3. Dagordningen kommer efter stämmoprotokollet där man ser vilka bilagor som finns.

Mvh Styrelsen