VÄLKOMNA TILL

TÅSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

Fiskekort köper ni här: www.ifiske.se

Tåsjön består av smala strandbygder längs Tåsjöns stränder och vattensystem, omgivna av
kuperad skogsmark. Över 100 stenåldersboplatser, varav tio med skärvstensvallar,
är kända från fångstkulturen. Till dem anknyter spridda gravar samt ett unikt gravfält på
Långön i norra Hotingssjön, liksom de ca 300 kända fångstgroparna längst Tåsjöälven nedanför
den 4 mil långa Tåsjön.

Socknen har fått sitt namn efter byn Tåsjö (1664 Thåsjön), vilken i sin tur namngivits efter Tåsjön. Detta sjönamn kan vara bildat av ”ta” ’fägata’, lång, smal inhägnad genom vilken kreaturen förs till
och från betet.

Fiskafänget varierar givetvis men bland både sportfiskare och båtfiskare ligger Tåsjön mycket bra till, både när det gäller tillgänglighet och fångster. Framför allt att storleken kan överträffa önskemålen
om man lyckas locka rätt fisk.