Hej alla fiskeintresserade!

På lördag den 2 mars kl 10:00 öppnar vi Bergelstjärn för vårt provfiske.

Funktionärer från Tåsjönsfvof kommer att vara på plats. Premiären startas med ett startskott.

Vi hoppas alla är glada och får ett riktigt skitfiske.

 

Vad gäller?

Totalt 3 ädelfiskar av arterna öring och regnbåge får tas upp per dag och kort, dessa ska rapporteras in till någon i styrelsen eller på IFiske.se. Syftet är att vi vill se hur fisken vi satt in har tagit sig och om de öringar vi satt in ca 70st har klarat sig. I juni 2023 sattes det in ca 200 regnbågar med vikt på mellan 100 -150g och vi hoppas de har en vikt av minst 4-5 hg nu.

Vi kommer att finnas på plats för att väga och mäta all ädelfisk som fångas mellan kl 10-13 och vi kommer att premiera de först fångade fiskarna av alla arter. Som de flesta känner till finns sedan tidigare gädda, abborre samt mört i tjärnen så även rapportering av dessa arter är av stort intresse.

Hur länge?

Fisket i Bergelstjärn kommer att vara öppet under hela mars och april. Fiskeförbud från 1 maj. Under våren kommer vi att utvärdera återfångsten och rapporteringen samt utföra decimeringsfiske av gädda med ryssja och mjärde. Det är viktigt att ni rapporterar även om ni inte fått fisk en dag för att vi ska kunna planera för eventuell fortsatt utsättning av regnbåge och öring.

 

Styrelsen Tåsjönsfvof

 

VÄLKOMNA TILL

TÅSJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

Fiskekort köper ni här: www.ifiske.se

Tåsjön består av smala strandbygder längs Tåsjöns stränder och vattensystem, omgivna av
kuperad skogsmark. Över 100 stenåldersboplatser, varav tio med skärvstensvallar,
är kända från fångstkulturen. Till dem anknyter spridda gravar samt ett unikt gravfält på
Långön i norra Hotingssjön, liksom de ca 300 kända fångstgroparna längst Tåsjöälven nedanför
den 4 mil långa Tåsjön.

Socknen har fått sitt namn efter byn Tåsjö (1664 Thåsjön), vilken i sin tur namngivits efter Tåsjön. Detta sjönamn kan vara bildat av ”ta” ’fägata’, lång, smal inhägnad genom vilken kreaturen förs till
och från betet.

Fiskafänget varierar givetvis men bland både sportfiskare och båtfiskare ligger Tåsjön mycket bra till, både när det gäller tillgänglighet och fångster. Framför allt att storleken kan överträffa önskemålen
om man lyckas locka rätt fisk.