Tåsjöns FVOF

Protokoll årsmöte

Protokoll från TåsjönsFVOFs årsstämma på Fjällsikten den 24 mars 2024

Här är protokollet samt årsmöteshandlingar med bilagor från Tåsjönsfvof årsstämma den 26 mars 2023 på Gläntan i Lövvik.

Årsmöteshandlingar stämman 2023

Årsredovisning 2023 bilaga 2

Revisionsberättelse 2023 bilaga 2_1

Ansökan ansvarsfrihet styrelsen 2023 bilaga 2_2

Närvarolista bilaga 8

© 2024 Tåsjöns FVOF

Tema av Anders Norén