Regler för fiske i Tåsjöns FVOF 2018

 


Fiskerättsbevis som skickats ut till alla fiskerättsägare, gäller för alla fiskemetoder som
räknats upp nedan, men att regler om förbud, samt för antalet nät och krokar skall följas.

Fast boende i byarna runt Tåsjön som vill lägga nät, sätta ut ståndkrok, köra flugutter,
lägga ut ryssja, långrev max 50 krok, ståndkrok max 20 krokar, samt trolla med ett spö
efter båt
, och om flera personer med spö åker i samma båt max 5 personer skall samtliga
ha giltigt – Årsfiskekort för 500 kr.


Nät får läggas i hela Tåsjön upp till föryngringsområdesgränsen, Remmarudden – Nyåker.
Oanför denna gräns gäller nätförbud. Max 5 nät eller max 150 m.
Näten märkta med flöten i båda ändar och även med ägarens namn.
Efter den 1 augusti och 30 september gäller nätförbud i hela sjön.

Ryssja får användas att fånga gädda inom föryngringsområdet i diken och på grund, där gäddleken förekommer fram till den 15 juni

Nätförbud untanför alla fiskförande bäckar med en radie på 200 meter.

Nätförbud i allt strömmande vatten.

Allt fiske är förbjudet i Saxälven, från 100 meter nedströms vägtrummorna vid ”Inge”
upp till länsgränsen mot Västerbotten, detta på grund av biotopvård i älven.

Fiskeförbud i utloppskanalen nedanför Korselbränna kraftverk hela sträckan ut i sjön.

Fiskeförbud i Tåsjöälven nedanför dammen, hela sträckan till Hotingsjön från 1 september till 1 januari.

Fiskeförbud gäller hela året, Sågbäcken i Skansnäset, Storbäcken i Svedje samt
Brattbäcken, på grund av yngelutsättning.

Fiskeförbud i allt strömmande vatten efter den 31 augusti och fram till nästa vår.

Årskort fast boende runt Tåsjön, med rätt att lägga nät____ 500 kr.
Dygnsfiskekort sportfiske. _______________________________ 60 kr.
Veckokort sportfiske.________________________________ 100 kr.
Årskort
sportfiske. ______________________________________ 300 kr.

Fiskekort, sportfiske, gäller endast för fiske med ett spö från hand.

Alla fiskekort gäller för familjer med barn upp till 16 år.

Dygnskort Trolling eller dragutter (personligt)_____________________ 150 kr.
Årskort Trolling eller dragutter (personligt)________________________ 700 kr.

Med ”trollning” menas att dra bete efter båt med ett bete och max 10 beten/båt.

Dragutter max 10 beten och max en dragutter per båt, får ej kombineras med trolling.

Från den 1 september till 1 januari gäller förbud för Trolling och dragutter i föryngringsområdet (ovanför gränsen Remmarudden Nyåker).

Ungdomar under 15 år fiskar gratis med ett spö från hand där fiske är tillåtet.

Förbud att använda flugutter inom föryngringsområdet norr om gränsen
Remmarudden – Nyåker. Gäller hela året.

Den som ertappas för grövre fiskeöverträdelse, stängs av från fiske tills dom fallit.

Tåsjöns FVOF har infört kontrollavgift av personer som bryter mot områdets regler.
Kontrollavgiften skrivs ut på plats av fisketillsyningsman.

Inom våra fiskevatten kan du och familjen fiska och relaxa både vinter och sommar.
Lös ditt fiskekort hos någon av våra kortförsäljare. Fråga ortsbefolkningen om strategiska platser med information för bästa fiskeresultat. Studera ”kartan” över våra fiskevatten och notera var info och skärmskydd mm, finns.

Lycka till.

3481total visits,2visits today